Ponad szesnaście lat doświadczenia w świadczeniu usług księgowych doprowadziło do wyodrębnienia dwóch podstawowych modeli współpracy.

Uścisk dłoni
Współpraca TRADYCYJNA zmierza do realizacji na rzecz Zleceniodawcy obsługi księgowej i towarzyszącej usługom księgowym, na możliwie najwyższym poziomie. W szczególności polega na komunikowaniu się w sposób dowolny, dogodny dla stron. Przekazywanie dokumentów dla Zleceniobiorcy odbywa się w siedzibie Zleceniodawcy lub miejscu przez niego wskazanym, do rąk kuriera Zleceniobiorcy lub pracownika Zleceniobiorcy i na koszt Zleceniobiorcy, bądź w innej dowolnej formie ustalonej przez strony umowy. Konsultacje odbywają się w miejscu i czasie dogodnym dla stron umowy, jednak Zleceniobiorca zastrzega sobie możliwość 24 godzinnej zwłoki od czasu zgłoszenia potrzeby konsultacji do jej wykonania. W tym modelu współpracy konsultacje są nieodpłatne.
Rejestracja działalności oraz wszelkie zmiany danych w Urzędach wliczone są w cenę obsługi.

 

 

 


 

Współpraca MINIMUM zmierza do minimalizacji kosztów obsługi księgowej przy jednoczesnym zadaniowym rozliczaniu świadczonych usług. Dzięki tej formie Zleceniodawca zlecając bądź umożliwiając realizację zadań przez Kancelarię Księgową, kreuje sytuację i zarządza tempem prac i terminowością realizacji poszczególnych zadań. W szczególności współpraca MINIMUM polega na komunikowaniu się Zleceniodawcy ze Zleceniobiorcą głównie poprzez Platformę Biurotax pod adresem: http://platforma.biurotax.pl, jako podstawową formę komunikacji.
W formie współpracy Minimum Zleceniodawca na bieżąco przekazuje Zleceniobiorcy informację o treści otrzymanych lub wystawionych dokumentów księgowych związanych z prowadzoną działalnością, lub dokumenty księgowe w postaci oryginałów i kopii. Umożliwia to:

a) przesłany do Zleceniobiorcy plik elektroniczny dokumentów zeskanowanych, poprzez Platformę Biurotax lub;

b) przesłany plik za dany miesiąc wygenerowany z programu “Faktury” CDN OPTIMA lub z programu zintegrowanego z CDN Optima lub;

c) w sytuacjach szczególnych dopuszcza się przesłane informacji przy użyciu faksu (kopii dokumentów księgowych), jeśli transmisja zakończyła się odbiorem w postaci czytelnej przez Zleceniobiorcę.

 


 

Czynności wykonywane w ramach poszczególnych form współpracy, skatalogowane zostały w cenniku.

Skype: biurotax-pl
My status