Platforma Biurotax jest zintegrowanym środowiskiem informatycznym odpowiednio przygotowanym i skonfigurowanym w celu usprawnienia współpracy internetowej pomiędzy Klientem a Biurem Rachunkowym. Operatorem Platformy Biurotax jest Young & Case Polska Sp. z o.o.

Podstawowe cechy Platformy Biurotax:

  • Zabezpieczenie systemu poprzez ograniczone strefy dostępu i system logowania, uwierzytelnienie protokołem HTTPS;
  • Usprawnienie wymiany informacji pomiędzy Klientem a księgowym i dążenie do umożliwienia konsultacji Klient - księgowy przy użyciu technologii informatycznych;
  • Dążenie od eliminacji konieczności przekazywania dokumentów księgowych przy użyciu poczty / kuriera, przy jednoczesnym zagwarantowaniu ułatwionego dostępu do dokumentów w postaci elektronicznej.
  • Rejestracja relacji pomiędzy Biurem Księgowym a Klientem, ułatwienie pracy grupowej nad realizacją poszczególnych projektów.
  • Obniżenie cen świadczonych usług księgowych przy jednoczesnym zachowaniu dotychczasowej ich jakości poprzez informatyzację i wdrożenie procedur stanowiących know-how Operatora, podniesienie komfortu współpracy dla Klienta i Personelu Księgowego.

 

Skype: biurotax-pl
My status