Formą promocji jest umożliwienie Ci nieodpłatnego testowania dla:

  • Oprogramowania "Platforma Biurotax" do 3 użytkowników (jeśli są to właściciele lub pracownicy obsługiwanego przez nas przedsiębiorstwa);
  • Oprogramowania dostępnego z Platformy Biurotax, określonego jako odpłatne, do 3 miesięcy od pierwszego zalogowania.

Skype: biurotax-pl
My status