Ponieważ BiuroTAX świadczy usługi księgowe, współpraca z biegłymi rewidentami w zakresie badania ksiąg obsługiwanych przedsiębiorstw ogranicza się do zapewnienia właściwych warunków przeprowadzenia audytu, a przede wszystkim dobrego obiegu informacji i współpracy, niezależnie czy badanie odbywa się w siedzibie BiuroTAX czy na odległość.

Pomimo tego, dla Klientów, którzy z powodu skali działalności, ze względu na oczekiwania ze strony kapitału zagranicznego lub po prostu dla pewności prawidłowości rozliczeń oczekują corocznego badania biegłego rewidenta, jesteśmy w stanie zaoferować usługi w cenie umożliwiającej przeprowadzenie niezależnego badania.

Skype: biurotax-pl
My status