Podejmowanie ryzyka działalności gospodarczej generalnie wiąże sie z ukierunkowaniem na zysk. A Jednak warto równiez pomagać. Nasza działalność pro bono związana jest z działalnością Fundacji "A JEDNAK", której cele statutowe to m. inn. "wspieranie rozwoju przedsiębiorczości" oraz "zagospodarowanie zrujnowanych zabytków".

Ciekawym i wartym realizacji pomysłem jest powiązanie tych celów - dążenie do zabezpieczenia i zagospodarowania zrujnowanych zabytków poprzez ich gospodarczego wykorzystanie. Wspieranie tych przedsiębiorców, którzy realizują swoje cele biznesowe niejako "przy okazji" chroniąc i odrestaurowując zabytki, wpływa naszym zdaniem na powstanie efektu synergii.

Zachęcamy innych przedsiębiorców i instytucje otoczenia biznesu do współpracy z Fundacją "A JEDNAK".

Więcej na temat Fundacji "A JEDNAK" na www.ajednak.pl

Skype: biurotax-pl
My status