Dostosowanie przedsiębiorstwa do przepisów BHP, ryzyko wypadku przy pracy i postępowanie w przypadku jego wystąpienia.

Specjaliści od BHP wydają się nie być niezbędni już, dopóki nie okażą się potrzebni natychmiast..

BHP, ochrona przeciwpożarowa, szkolenia zawodowe, szkolenia specjalistyczne dla przedsiębiorców. Realizacja zadań w warunkach z uwzględnieniem wymogów przepisów ochrony pracy, wymagań technologicznych dla maszyn i urządzeń, gospodarowania wyrobami zawierającymi azbest. Współpraca z członkami Polskiej Izby Firm Szkoleniowych w Warszawie (PIFS), Polskiej Izby Gospodarczą Rusztowań w Poznaniu (PIGR) oraz Instytutem Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego w Warszawie (IMBiGS), Państwową Inspekcją Pracy (PIP), Państwową Strażą Pożarną (PSP), Stacjami Sanitarno-Epidemiologicznymi (PSSE), Instytutem Spawalnictwa w Gliwicach (IS), Urzędami Dozoru Technicznego (UDT), Transportowym Dozorem Technicznym (TDT), Okręgowym Urzędem Górniczym w Warszawie (OUG).

Skype: biurotax-pl
My status