Podstawowe oferowane we współpracy z naszymi partnerami usługi prawne to:

1. Rejestracja spółki w KRS (sp. z o.o.; S.A.; s.k., ska)

2. Pomoc w powołaniu działalności osoby fizycznej (wpis do ewidencji działalności gospodarczej, czynności rejestracyjne).

3. Windykacja należności.

4. Opracowywanie umów, regulaminów, zakresów obowiązków i instrukcji.

Skype: biurotax-pl
My status