Dotacje unijne to zagadnienie, które nieustannie wzbudza wiele emocji i kontrowersji. Niestety pomimo opinii dostępności środków unijnych, zazwyczaj pozyskanie ich związane jest z wąską specjalizacją i dogłębną znajomością zagadnień. Nawet w przypadku zaangażowania najwyższej klasy specjalistów, nikt uczciwy nie jest w stanie zagwarantować sukcesu aplikacji - zawsze pozostanie choćby najmniejszy element szczęścia i ryzyka.

1. Aplikowanie o fundusze UE

BiuroTAX wspiera Klientów w procesie aplikowania od roku 2004, zaczynając od funduszy przedakcesyjnych (m. inn. programu SAPARD). Obecnie nie przygotowujmy aplikacji samodzielnie, jednak współpracujemy z ekspertami Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego, Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka oraz Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. Nasze wsparcie ogranicza się do obszaru województwa mazowieckiego.

2. Rozliczanie i księgowanie projektów dofinansowanych

Dla prawdziwej księgowej rozliczenie dofinansowanego projektu nie powinno stanowić problemu - dla prawdziwej księgowej.

Skype: biurotax-pl
My status